Skip to main content

Aurora značenje

šta znači Aurora

Na latinici: Definicija i značenje reči Aurora (latinski Aurora) mit. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana.

Reč Aurora sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. Аурора) мит. богиња зоре и јутарњег руменила код Римљана.


Aurum zlato. ...
Aurora muzis amika zora je prijateljica muza, tj. jutarnji časovi vrede zlata za umni r...
Aurora mit. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana....
Aurozan zlatovit, koji sadrži u sebi zlata, zlatan....
Auriforman uvast, u obliku uva, kao uvo....
Aurist(a) lekar za uši....
Sve reči na slovo a