Skip to main content

Aureola značenje

šta znači Aureola

Na latinici: Definicija i značenje reči Aureola (latinski aureolato jest sogopa) svetli venac, krug oko glave svetaca;figurativno: sjaj, slava, velik ugled.

Reč Aureola sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. ауреола тј. согопа) светли венац, круг око главе светаца; фиг. сјај, слава, велик углед.


Aurum zlato. ...
Aurora muzis amika zora je prijateljica muza, tj. jutarnji časovi vrede zlata za umni r...
Aurora mit. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana....
Aurozan zlatovit, koji sadrži u sebi zlata, zlatan....
Auriforman uvast, u obliku uva, kao uvo....
Aurist(a) lekar za uši....
Sve reči na slovo a