Skip to main content

Aureola

Šta znači Aureola


Aureola značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Aureola (latinski aureola to jest sogopa) svetli venac, krug oko glave svetaca; figurativno: sjaj, slava, velik ugled.

Reč Aureola napisana unazad: aloerua

Aureola se sastoji od 7 slova.

sta je Aureola

Slično:
Šta znači Aurum zlato. ...
Šta znači Aurora muzis amika zora je prijateljica muza, tj. jutarnji časovi vrede zlata...
Šta znači Aurora mit. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana....
Šta znači Aurozan zlatovit, koji sadrži u sebi zlata, zlatan....
Šta znači Auriforman uvast, u obliku uva, kao uvo....
Šta znači Aurist(a) lekar za uši....