Skip to main content

Aurin značenje

šta znači Aurin

Na latinici: Definicija i značenje reči Aurin (latinski aigšp zlato) hen. žuta boja koja se dobiva zagrevanjem fenola sa oksal-nom kiselinom i koncentrisanom sumpor-nom kiselinom.

Reč Aurin sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. аигшп злато) хен. жута боја која се добива загревањем фенола са оксал-ном киселином и концентрисаном сумпор-ном киселином.


Aurum zlato. ...
Aurora muzis amika zora je prijateljica muza, tj. jutarnji časovi vrede zlata za umni r...
Aurora mit. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana....
Aurozan zlatovit, koji sadrži u sebi zlata, zlatan....
Auriforman uvast, u obliku uva, kao uvo....
Aurist(a) lekar za uši....
Sve reči na slovo a