Skip to main content

Auriskop značenje

šta znači Auriskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Auriskop (latinski auris uho, od grčke reči: skopeo)medicina: sprava (ili: ogledalo) za pregled uva.

Reč Auriskop sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аурис ухо, грч. скопео) мед. справа (или: огледало) за преглед ува.


Aurum zlato. ...
Aurora muzis amika zora je prijateljica muza, tj. jutarnji časovi vrede zlata za umni r...
Aurora mit. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana....
Aurozan zlatovit, koji sadrži u sebi zlata, zlatan....
Auriforman uvast, u obliku uva, kao uvo....
Aurist(a) lekar za uši....
Sve reči na slovo a