Skip to main content

Avotacija značenje

šta znači Avotacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Avotacija (latinski annotatio) napomena, primedba, beleška; objašnjenje; popis zaplenjenih stvari; adnotacija.

Reč Avotacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аннотатио) напомена, примедба, белешка; објашњење; попис заплењених ствари; аднотација.


Avofeles med. komarac malaričar ....
Avotacija napomena, primedba, beleška; objašnjenje; popis zaplenjenih stvari;...
Avosmija med. delimično ili potpuno neosećanje mirisa. ...
Avocirati odazvati, odaziva-ti, opozvati, opozivati; tražiti da se nešto poša...
Avocentur akta prav. neka se traže spisi, akta....
Avokacija opozivanje, odazivanje; prav. zahtev da se akta vrate od nižeg suda ...
Sve reči na slovo a