Skip to main content

Azbuka značenje

šta znači Azbuka

Na latinici: Definicija i značenje reči Azbuka Azbuka je pismo sastavljeno od ćiriličnih slova. U Srpskom jeziku ima 30 ćiriličnih slova koja su poslagana u sledeći niz: A,B,V,G,D,Đ,E,Ž,Z,I,J,K,L,Lj,M,N,Nj,O,P,R,S,T,Ć,U,F,H,C,Č,Dž,Š.

Reč Azbuka sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Азбука је писмо састављено од ћириличних слова. У Српском језику има 30 ћириличних слова која су послагана у следећи низ: А,Б,В,Г,Д,Ђ,Е,Ж,З,И,Ј,К,Л,Лј,М,Н,Нј,О,П,Р,С,Т,Ћ,У,Ф,Х,Ц,Ч,Дж,Ш.


Azbuka Azbuka je pismo sastavljeno od ćiriličnih slova. U Srpskom jeziku ima ...
Azbestoza med. vrsta profesionalne bolesti koja se javlja u radnika koji su d...
Azbest mm. jedna vrsta nesagorljivog minerala, magneziju-mov silikat, konč...
Sve reči na slovo a