Skip to main content

Badavadisati značenje

šta znači Badavadisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Badavadisati (tur.) besposlkčiti, lenstvo-vati, traćiti vreme uludo, ne radeći ništa

Reč Badavadisati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (тур.) беспослкчити, ленство-вати, траћити време улудо, не радећи ништа


Badavadisati besposlkčiti, lenstvo-vati, traćiti vreme uludo, ne radeći ništa...
Badava besplatno, vrlo jevtino; uzalud, uzaman. ...
Badem bog. poznato drvo i plod iz porodice kamenika....
Sve reči na slovo b