Skip to main content

Baft značenje

šta znači Baft

Na latinici: Definicija i značenje reči Baft (pere. baft)trgovina: vrsta istočnoindijskih, obično belih katunskih tkanina.

Reč Baft sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (пере. бафт) трг. врста источноиндијских, обично белих катунских тканина.


Baft trg. vrsta istočnoindijskih, obično belih katunskih tkanina....
Sve reči na slovo b