Skip to main content

Bdelometar značenje

šta znači Bdelometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bdelometar (od grčke reči: bdella pijavica, metron)medicina: staklena sprava za isisavanje krvi, koja zamenjuje lekarsku pijavicu.

Reč Bdelometar napisana unazad: bdelometar i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. бделла пијавица, метрон) мед. стаклена справа за исисавање крви, која замењује лекарску пијавицу.

Slično: 
Bdelotomija zasecanje lekarske pijavice koja se nasisala krvi ispred završetka r...
Bdelometar med. staklena sprava za isisavanje krvi, koja zamenjuje lekarsku pi...
Sve reči na slovo bZnačenje Šta znači