Skip to main content

Beton značenje

šta znači Beton

Na latinici: Definicija i značenje reči Beton (latinski bitumen,od francuske reči: beton) smesa od šljunka i cementa koja ima svojstvo, pošto se ovlaži, da se stvrdne kao kamen (u novijoj građevinskoj tehnici igra jednu od najvažnijih usluga); armirani beton kada se u betonsku smesu doda još i gvožđe, radi pojačanja; prednapregiuti beton armirani beton prethodno napregnut na pritisak zatezanjem čelične armature (nosi-vost mu je veća od armiranog).

Reč Beton sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. битумен, фр. бетон) смеса од шљунка и цемента која има својство, пошто се овлажи, да се стврдне као камен (у новијој грађевинској техници игра једну од најважнијих услуга); армирани бетон када се у бетонску смесу дода још и гвожђе, ради појачања; преднапрегиути бетон армирани бетон претходно напрегнут на притисак затезањем челичне арматуре (носи-вост му је већа од армираног).


Beton smesa od šljunka i cementa koja ima svojstvo, pošto se ovlaži, da s...
Sve reči na slovo b