Skip to main content

Bifilaran značenje

šta znači Bifilaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Bifilaran (latinski bis, filum nit, konac) dvoni-tan, koji visi o dva konca (kod fizičkih aparata).

Reč Bifilaran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, филум нит, конац) двони-тан, који виси о два конца (код физичких апарата).


Bifurkacija račvanje, grananje ili cepanje na dvoje, deljenje na dva kraka, npr....
Bifti vrlo jaka čorba od iseckane govedine....
Biformitet dvoobličnost, dvoličnost...
Biformai sa dva oblika, dvoobličan....
Bifoličan bog. dvolist....
Bifluevcija račvanje reke....
Sve reči na slovo b