Skip to main content

Bifoličan značenje

šta znači Bifoličan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bifoličan (latinski bis, folium list) bog. dvolist.

Reč Bifoličan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, фолиум лист) бог. дволист.


Bifurkacija račvanje, grananje ili cepanje na dvoje, deljenje na dva kraka, npr....
Bifti vrlo jaka čorba od iseckane govedine....
Biformitet dvoobličnost, dvoličnost...
Biformai sa dva oblika, dvoobličan....
Bifoličan bog. dvolist....
Bifluevcija račvanje reke....
Sve reči na slovo b