Skip to main content

Bihromatičav značenje

šta znači Bihromatičav

Na latinici: Definicija i značenje reči Bihromatičav (latinski bis, od grčke reči: chroma boja) dvobojan, od dve boje; bihromatični harmoniju»! sprava za postizavanje četvrtine tonova kod klavirskog rasporeda dirki.

Reč Bihromatičav sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, грч. цхрома боја) двобојан, од две боје; бихроматични хармонију»! справа за постизавање четвртине тонова код клавирског распореда дирки.


Bihromatičav dvobojan, od dve boje; bihromatični harmoniju»! sprava za postizava...
Biher-šrank orman za knjige....
Biheviorizam psih. pravac u psihologiji, osnovao ga Amerikanac Vatson 1912, koji ...
Sve reči na slovo b