Skip to main content

Bikamerizam značenje

šta znači Bikamerizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Bikamerizam (latinski bi-, camera) dvodomni sistem u uređenju države.

Reč Bikamerizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. би-, цамера) дводомни систем у уређењу државе.


Bikornaa zool. dvorog, sa dva roga...
Bikonkavan om. dvogubo izdubljen, s obe strane izdubljen, npr. bikonkavno soči...
Bikonjugiran dvostruko sparen, dvogubo spregnut. ...
Bikonveksan om. dvogubo ispupčen, ispupčen s obe strane, npr. bikonveksno sočiv...
Bikoloran bog. dvobojan, u dve boje....
Bikini vrsta dvodelnog ženskog kupaćeg kostima čija je veličina svedena na ...
Sve reči na slovo b