Skip to main content

Bikonveksan značenje

šta znači Bikonveksan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bikonveksan (od latinske reči: bi-convexus) om. dvogubo ispupčen, ispupčen s obe strane, npr. bikonveksno sočivo.

Reč Bikonveksan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. би-цонвеxус) ом. двогубо испупчен, испупчен с обе стране, нпр. биконвексно сочиво.


Bikornaa zool. dvorog, sa dva roga...
Bikonkavan om. dvogubo izdubljen, s obe strane izdubljen, npr. bikonkavno soči...
Bikonjugiran dvostruko sparen, dvogubo spregnut. ...
Bikonveksan om. dvogubo ispupčen, ispupčen s obe strane, npr. bikonveksno sočiv...
Bikoloran bog. dvobojan, u dve boje....
Bikini vrsta dvodelnog ženskog kupaćeg kostima čija je veličina svedena na ...
Sve reči na slovo b