Skip to main content

Bikefalan značenje

šta znači Bikefalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bikefalan (latinski bis, od grčke reči: kephale glava) dvoglav;isto znači i bicefalan.

Reč Bikefalan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, грч. кепхале глава) двоглав; уп. бицефалан.


Bikornaa zool. dvorog, sa dva roga...
Bikonkavan om. dvogubo izdubljen, s obe strane izdubljen, npr. bikonkavno soči...
Bikonjugiran dvostruko sparen, dvogubo spregnut. ...
Bikonveksan om. dvogubo ispupčen, ispupčen s obe strane, npr. bikonveksno sočiv...
Bikoloran bog. dvobojan, u dve boje....
Bikini vrsta dvodelnog ženskog kupaćeg kostima čija je veličina svedena na ...
Sve reči na slovo b