Skip to main content

Bipsdan značenje

šta znači Bipsdan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bipsdan (latinski bi-pes, bipedis) koji ima dve noge, dvonog.

Reč Bipsdan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. би-пес, бипедис) који има две ноге, двоног.


Bipolarav dvopolan, sa dva suprotna pola....
Biplan avij. letelica sa dvema ravnim ili glavnim podržnim površinama, od...
Bipsdan koji ima dve noge, dvonog....
Bipedalan dug ili širok dve stope, dvostopni. ...
Biped dvonožna životinja, dvonožac....
Biparticija deljenje na pola, polovljenje, razdvojenje....
Sve reči na slovo b