Skip to main content

Birema značenje

šta znači Birema

Na latinici: Definicija i značenje reči Birema (latinski biremis) čamac sa dva vesla; antička ratna lađa sa dva reda vesala koji su stajali jedan nad drugim.

Reč Birema sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. биремис) чамац са два весла; античка ратна лађа са два реда весала који су стајали један над другим.


Bircaus krčma, gostionica; birtija....
Biroutenzilije pl. kancelarijske potrebe, kancelarijski pribor....
Birotehnika skup metoda, pravila, kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski ...
Biromanija želja da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom, tj. pretežn...
Birokratski koji se tiče birokratije....
Birokratija tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom, koja ispravnoet for...
Sve reči na slovo b