Skip to main content

Birokratija značenje

šta znači Birokratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Birokratija (fr., od grčke reči:) tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom, koja ispravnoet forme pretpostavlja stvarnoj celishodnosti u opštenju sa stražama; ukočenost, cepidlačnost i tesnogrudost u zvaničnoj dužnosti; sistem upravljanja u kome vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima masa; birokratizam.

Reč Birokratija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр., грч.) тесногруда влада чиновништва за зеленим столом, која исправноет форме претпоставља стварној целисходности у општењу са стражама; укоченост, цепидлачност и тесногрудост у званичној дужности; систем управљања у коме власт држи чиновништво не водећи рачуна о стварним интересима маса; бирократизам.


Bircaus krčma, gostionica; birtija....
Biroutenzilije pl. kancelarijske potrebe, kancelarijski pribor....
Birotehnika skup metoda, pravila, kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski ...
Biromanija želja da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom, tj. pretežn...
Birokratski koji se tiče birokratije....
Birokratija tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom, koja ispravnoet for...
Sve reči na slovo b