Skip to main content

Birenirati značenje

šta znači Birenirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Birenirati (fr. buriner) rezati rezaljkom, vajati; praviti grbove;figurativno: slikovito pričati.

Reč Birenirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. буринер) резати резаљком, вајати; правити грбове; фиг. сликовито причати.


Bircaus krčma, gostionica; birtija....
Biroutenzilije pl. kancelarijske potrebe, kancelarijski pribor....
Birotehnika skup metoda, pravila, kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski ...
Biromanija želja da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom, tj. pretežn...
Birokratski koji se tiče birokratije....
Birokratija tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom, koja ispravnoet for...
Sve reči na slovo b