Skip to main content

Biro značenje

šta znači Biro

Na latinici: Definicija i značenje reči Biro (fr. bureau,od italijanske reči: burato) pisaći sto; kancelarija; pisarnica; nadlepggvo; odeljenje; kancelarijske osoblje.

Reč Biro sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. буреау, итал. бурато) писаћи сто; канцеларија; писарница; надлепггво; одељење; канцеларијске особље.


Bircaus krčma, gostionica; birtija....
Biroutenzilije pl. kancelarijske potrebe, kancelarijski pribor....
Birotehnika skup metoda, pravila, kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski ...
Biromanija želja da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom, tj. pretežn...
Birokratski koji se tiče birokratije....
Birokratija tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom, koja ispravnoet for...
Sve reči na slovo b