Skip to main content

Birzeman značenje

šta znači Birzeman

Na latinici: Definicija i značenje reči Birzeman (tur. bir-zeman) staro vreme, davnina

Reč Birzeman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. бир-земан) старо време, давнина


Bircaus krčma, gostionica; birtija....
Biroutenzilije pl. kancelarijske potrebe, kancelarijski pribor....
Birotehnika skup metoda, pravila, kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski ...
Biromanija želja da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom, tj. pretežn...
Birokratski koji se tiče birokratije....
Birokratija tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom, koja ispravnoet for...
Sve reči na slovo b