Skip to main content

Blanko značenje

šta znači Blanko

Na latinici: Definicija i značenje reči Blanko (ital. blanco) v. bjanko; blanko-kre-dit otvoren kredit, onaj koji se osniva na ličnom poverenju, kredit bez pokrića; blanko-akcept primanje menice na kojoj nisu ispisani suma i rok plaćanja; blanko-ovlašćenje neograničeno ovla-šćenje; blanko-trgovanje prividno, tobožnje trgovanje, radi špekulacije razlikom u cenama; blanko-menica čista (ili: nepopunjena) menica.

Reč Blanko sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. бланцо) в. бјанко; бланко-кре-дит отворен кредит, онај који се оснива на личном поверењу, кредит без покрића; бланко-акцепт примање менице на којој нису исписани сума и рок плаћања; бланко-овлашћење неограничено овла-шћење; бланко-трговање привидно, тобожње трговање, ради шпекулације разликом у ценама; бланко-меница чиста (или: непопуњена) меница.


Blato Blato je sitnozrni sediment, zasićen vodom, na dnu vodenih basena — r...
Blag Blag je pridev koji opisuje karakteristike nečega. Može se odnositi na...
Blasfemist(a) bogohulnik, obesvetilac....
Blasfemija pogrda, huljenje, psovka, grdnja; bogohuljenje, huljenje na boga, o...
Blasfeman bogohulan, obesvetilački, pogrdan....
Blastula fiziol. zametni mehur....
Sve reči na slovo b