Skip to main content

Blastula značenje

šta znači Blastula

Na latinici: Definicija i značenje reči Blastula (od grčke reči: blastos, od latinske reči: blastula)daziologija: zametni mehur.

Reč Blastula sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. бластос, нлат. бластула) физиол. заметни мехур.


Blato Blato je sitnozrni sediment, zasićen vodom, na dnu vodenih basena — r...
Blag Blag je pridev koji opisuje karakteristike nečega. Može se odnositi na...
Blasfemist(a) bogohulnik, obesvetilac....
Blasfemija pogrda, huljenje, psovka, grdnja; bogohuljenje, huljenje na boga, o...
Blasfeman bogohulan, obesvetilački, pogrdan....
Blastula fiziol. zametni mehur....
Sve reči na slovo b