Skip to main content

Blastem značenje

šta znači Blastem

Na latinici: Definicija i značenje reči Blastem (od grčke reči: blastemia) vot. klica, mladica; fiziol. tečnost iz koje postaju čvršći sastojci u organizmu.

Reč Blastem sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. бластемиа) вот. клица, младица; физиол. течност из које постају чвршћи састојци у организму.


Blato Blato je sitnozrni sediment, zasićen vodom, na dnu vodenih basena — r...
Blag Blag je pridev koji opisuje karakteristike nečega. Može se odnositi na...
Blasfemist(a) bogohulnik, obesvetilac....
Blasfemija pogrda, huljenje, psovka, grdnja; bogohuljenje, huljenje na boga, o...
Blasfeman bogohulan, obesvetilački, pogrdan....
Blastula fiziol. zametni mehur....
Sve reči na slovo b