Skip to main content

Blastema značenje

šta znači Blastema

Na latinici: Definicija i značenje reči Blastema (od grčke reči: blastema)biologija: grupa ćelija od koje se razvija nova organizovana struktura ili organizam.

Reč Blastema sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. бластема) биол. група ћелија од које се развија нова организована структура или организам.


Blato Blato je sitnozrni sediment, zasićen vodom, na dnu vodenih basena — r...
Blag Blag je pridev koji opisuje karakteristike nečega. Može se odnositi na...
Blasfemist(a) bogohulnik, obesvetilac....
Blasfemija pogrda, huljenje, psovka, grdnja; bogohuljenje, huljenje na boga, o...
Blasfeman bogohulan, obesvetilački, pogrdan....
Blastula fiziol. zametni mehur....
Sve reči na slovo b