Skip to main content

Blaziranost značenje

šta znači Blaziranost

Na latinici: Definicija i značenje reči Blaziranost (fr.) otupelost, zasićenost, neosetljivost, preživelost.

Reč Blaziranost sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр.) отупелост, засићеност, неосетљивост, преживелост.


Blato Blato je sitnozrni sediment, zasićen vodom, na dnu vodenih basena — r...
Blag Blag je pridev koji opisuje karakteristike nečega. Može se odnositi na...
Blasfemist(a) bogohulnik, obesvetilac....
Blasfemija pogrda, huljenje, psovka, grdnja; bogohuljenje, huljenje na boga, o...
Blasfeman bogohulan, obesvetilački, pogrdan....
Blastula fiziol. zametni mehur....
Sve reči na slovo b