Skip to main content

Blazon značenje

šta znači Blazon

Na latinici: Definicija i značenje reči Blazon (fr. blason) grb; nauka o grbovima, heraldika.

Reč Blazon napisana unazad: nozalB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бласон) грб; наука о грбовима, хералдика.

Slično: 
Blasfemist(a) bogohulnik, obesvetilac....
Blasfemija pogrda, huljenje, psovka, grdnja; bogohuljenje, huljenje na boga, o...
Blasfeman bogohulan, obesvetilački, pogrdan....
Blastula fiziol. zametni mehur....
Blastocistis fiziol. zametni mehurić....
Blastomikoza ned. akutno i hronično oboljenje kože izazvano naročitim gljivicama...
Sve reči na slovo b