Skip to main content

Blazon značenje

šta znači Blazon

Na latinici: Definicija i značenje reči Blazon (fr. blason) grb; nauka o grbovima, heraldika.

Reč Blazon sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бласон) грб; наука о грбовима, хералдика.


Blato Blato je sitnozrni sediment, zasićen vodom, na dnu vodenih basena — r...
Blag Blag je pridev koji opisuje karakteristike nečega. Može se odnositi na...
Blasfemist(a) bogohulnik, obesvetilac....
Blasfemija pogrda, huljenje, psovka, grdnja; bogohuljenje, huljenje na boga, o...
Blasfeman bogohulan, obesvetilački, pogrdan....
Blastula fiziol. zametni mehur....
Sve reči na slovo b