Skip to main content

Blindirati značenje

šta znači Blindirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Blindirati (fr. blinder) fort. osigurati od zrna, ojačati rov, šanac gredama; čelikom ili gvožđem oklopiti (ratnu lađu, čamac, automobil, avion).

Reč Blindirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. блиндер) форт. осигурати од зрна, ојачати ров, шанац гредама; челиком или гвожђем оклопити (ратну лађу, чамац, аутомобил, авион).


Blickrig voj. munjeviti rat tj. rat koji se vodi munjevitom brzinom i silino...
Blinji pl. ruski kolači, slični palačinkama, od finog pšeničnog brašna, pris...
Blindirati fort. osigurati od zrna, ojačati rov, šanac gredama; čelikom ili gv...
Blindaža fort. zaštićivanje od zrna ; ojačavanje rova, šanca gredama; oklop ...
Blista varnica, iskra; fig. iskrica duha, dosetčica, duhovita sitnica; mali...
Sve reči na slovo b