Skip to main content

Boca

Šta znači Boca


Boca značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Boca (od italijanske reči: boccia) italijanska i naših primoraca igra u kojoj učestvuju dve partije sa raznobojnim drvenim kuglama: jedna crvena kugla izbaci se i služi kao cilj, a ostali igrači trude se da svoje kugle bace što bliže onoj crvenoj; isto znači i balota.

Reč Boca napisana unazad: acob

Boca se sastoji od 4 slova.

sta je Boca

Slično:
Šta znači Boca italijanska i naših primoraca igra u kojoj učestvuju dve ...