Skip to main content

Boemerija značenje

šta znači Boemerija

Na latinici: Definicija i značenje reči Boemerija (fr. boheme) način življenja boe-ma, neuredan život, život od danas do sutra.

Reč Boemerija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бохеме) начин живљења бое-ма, неуредан живот, живот од данас до сутра.


Boetetika poznavanje pomoćnih nauka....
Boemi pl. književnici, umetnici, studenti i dr. koji »sive svojim naročiti...
Boemerija način življenja boe-ma, neuredan život, život od danas do sutra....
Sve reči na slovo b