Skip to main content

Bola značenje

šta znači Bola

Na latinici: Definicija i značenje reči Bola (eng. bowle) staklena ili porculanska zdela sa pićem od rashlađenog vina, šećera, nekog aromatičnog voćnog soka i dr.

Reč Bola napisana unazad: aloB i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. боwле) стаклена или порцуланска здела са пићем од расхлађеног вина, шећера, неког ароматичног воћног сока и др.

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b