Skip to main content

Boljševizam značenje

šta znači Boljševizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Boljševizam (rus. bolvševizm) teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od strane Lenjina, sa ciljem pretvaranja kapitalističkog poretka u komunistički; naziv je nastao posle P kongresa Ruske socijal-demokrat-ske radničke partije (RSDRP) održanog u Londonu 1903, gde je došlo do rascepa na dva krila: jedno, većina, prihvatilo je Lenjinove ideje (boljševici) i drugo, ma-njina, Martovljevu koncepciju partije (menjševici).

Reč Boljševizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (рус. болвшевизм) теорија и тактика револуционарне борбе пролетаријата, разређене од стране Лењина, са циљем претварања капиталистичког поретка у комунистички; назив је настао после П конгреса Руске социјал-демократ-ске радничке партије (РСДРП) одржаног у Лондону 1903, где је дошло до расцепа на два крила: једно, већина, прихватило је Лењинове идеје (бољшевици) и друго, ма-њина, Мартовљеву концепцију партије (мењшевици).


Bolest Bolest se može definisati na razne načine. Prema jednom mišljenju, to...
Bolestan Bolestan je pridev koji se koristi za opisivanje nekoga ko je zaražen ...
Bol Bol je subjektivno, neprijatno opažanje i osećaj, koji se može javiti ...
Bolnica Bolnica je ustanova zdravstvene nege, koja često obezbeđuje duži borav...
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Sve reči na slovo b