Skip to main content

Bolas značenje

šta znači Bolas

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolas (šp. bolas) zamka za bacanje optereće-na olovnim i dr. lopticama (kod južnoa-meričkih urođenika i gauča).

Reč Bolas napisana unazad: saloB i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (шп. болас) замка за бацање оптереће-на оловним и др. лоптицама (код јужноа-меричких урођеника и гауча).

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b