Skip to main content

Bolero značenje

šta znači Bolero

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolero (šp. bolero) španski narodni ples u 3/4 takta, praćen pesmom, kastanjetima, gitarom ili tamburinom; pod. kratak, do struka, ženski prolećni ogrtač sa rukavima ili bez rukava.

Reč Bolero sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (шп. болеро) шпански народни плес у 3/4 такта, праћен песмом, кастањетима, гитаром или тамбурином; под. кратак, до струка, женски пролећни огртач са рукавима или без рукава.


Bolest Bolest se može definisati na razne načine. Prema jednom mišljenju, to...
Bolestan Bolestan je pridev koji se koristi za opisivanje nekoga ko je zaražen ...
Bol Bol je subjektivno, neprijatno opažanje i osećaj, koji se može javiti ...
Bolnica Bolnica je ustanova zdravstvene nege, koja često obezbeđuje duži borav...
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Sve reči na slovo b