Skip to main content

Bolero značenje

šta znači Bolero

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolero (šp. bolero) španski narodni ples u 3/4 takta, praćen pesmom, kastanjetima, gitarom ili tamburinom; pod. kratak, do struka, ženski prolećni ogrtač sa rukavima ili bez rukava.

Reč Bolero napisana unazad: oreloB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (шп. болеро) шпански народни плес у 3/4 такта, праћен песмом, кастањетима, гитаром или тамбурином; под. кратак, до струка, женски пролећни огртач са рукавима или без рукава.

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b