Skip to main content

Boleta značenje

šta znači Boleta

Na latinici: Definicija i značenje reči Boleta (ital. bollo, bolletta, bulletta) cedulja, priznanice.

Reč Boleta napisana unazad: ateloB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. болло, боллетта, буллетта) цедуља, признанице.

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b