Skip to main content

Boling-grin značenje

šta znači Boling-grin

Na latinici: Definicija i značenje reči Boling-grin (eng. bowlinggreen) igralište za kuglanje u zelenilu;isto znači i bulengren.

Reč Boling-grin napisana unazad: nirg-gniloB i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (енг. боwлинггреен) игралиште за куглање у зеленилу; уп. буленгрен.

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b