Skip to main content

Bolivar značenje

šta znači Bolivar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolivar novčana jedinica Venecuele (=100 centimosa).

Reč Bolivar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: новчана јединица Венецуеле (=100 центимоса).


Bolest Bolest se može definisati na razne načine. Prema jednom mišljenju, to...
Bolestan Bolestan je pridev koji se koristi za opisivanje nekoga ko je zaražen ...
Bol Bol je subjektivno, neprijatno opažanje i osećaj, koji se može javiti ...
Bolnica Bolnica je ustanova zdravstvene nege, koja često obezbeđuje duži borav...
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Sve reči na slovo b