Skip to main content

Bolivar značenje

šta znači Bolivar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolivar novčana jedinica Venecuele (=100 centimosa).

Reč Bolivar napisana unazad: bolivar i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: новчана јединица Венецуеле (=100 центимоса).

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b