Skip to main content

Bolivijano značenje

šta znači Bolivijano

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolivijano (šp. peso boliviano) novčana jedinica u Boliviji=100 centavosa.

Reč Bolivijano napisana unazad: onajiviloB i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (шп. песо боливиано) новчана јединица у Боливији=100 центавоса.

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b