Skip to main content

Bolometar značenje

šta znači Bolometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolometar (od grčke reči: bole zrak, metron)fizika: zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0,000001 * °S), osnovana na činjenici da električni otpor metala raste što je temperatura viša.

Reč Bolometar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. боле зрак, метрон) физ. зрачни термометар, справа за мерење веома малих разлика у температури (до 0,000001 * °С), основана на чињеници да електрични отпор метала расте што је температура виша.


Bolest Bolest se može definisati na razne načine. Prema jednom mišljenju, to...
Bolestan Bolestan je pridev koji se koristi za opisivanje nekoga ko je zaražen ...
Bol Bol je subjektivno, neprijatno opažanje i osećaj, koji se može javiti ...
Bolnica Bolnica je ustanova zdravstvene nege, koja često obezbeđuje duži borav...
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Sve reči na slovo b