Skip to main content

Bolometar značenje

šta znači Bolometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolometar (od grčke reči: bole zrak, metron)fizika: zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0,000001 * °S), osnovana na činjenici da električni otpor metala raste što je temperatura viša.

Reč Bolometar napisana unazad: ratemoloB i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. боле зрак, метрон) физ. зрачни термометар, справа за мерење веома малих разлика у температури (до 0,000001 * °С), основана на чињеници да електрични отпор метала расте што је температура виша.

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b