Skip to main content

Bolonjska škola značenje

šta znači Bolonjska škola

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko Karači (Carracci, 1555—1619), i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora.

Reč Bolonjska škola napisana unazad: bolonjska škola i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: сликарска школа коју је, поткрај XВИ века, основао у Болоњи Лодовико Карачи (Царрацци, 1555—1619), и која је тежила да у себи сједини одлике старих мајстора.

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b