Skip to main content

Eolova harfa značenje

šta znači Eolova harfa

Na latinici: Definicija i značenje reči Eolova harfa cev sa žicama od creva koja se, poput sprave što pokazuje pravac du-vanja vetra, na vetru okreće, pri čemu žice, pod uticajem vetra, zvuče obično u akordima;isto znači i Eol.

Reč Eolova harfa sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: цев са жицама од црева која се, попут справе што показује правац ду-вања ветра, на ветру окреће, при чему жице, под утицајем ветра, звуче обично у акордима; уп. Еол.


Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b