Skip to main content

Eolova harfa

Šta znači Eolova harfa


Eolova harfa značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eolova harfa cev sa žicama od creva koja se, poput sprave što pokazuje pravac duvanja vetra, na vetru okreće, pri čemu žice, pod uticajem vetra, zvuče obično u akordima; isto znači i Eol.

Reč Eolova harfa napisana unazad: afrah avoloe

Eolova harfa se sastoji od 12 slova.

sta je Eolova harfa

Slično:
Šta znači Eolci jedno od četiri glavna plemena starih Grka u Tesaliji i za...
Šta znači Eolski talozi geol. talozi koji se stvaraju kada vetar donosi sa površine...
Šta znači Eolski dijalskat najstarije od tri glavna grčka narečja; up. Eolci...
Šta znači Eolski vetrovit, buran, nagao, brz....
Šta znači Eolska erozija geol. mehanički rad vetra na prenošenju materijala i odiran...
Šta znači Eolova harfa cev sa žicama od creva koja se, poput sprave što pokazuje p...