Skip to main content

Bolstit značenje

šta znači Bolstit

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolstit (latinski boletus pečurka, rudnjača, od grčke reči: bolites pečurka za jelo) kol. okamenjena gljiva.

Reč Bolstit napisana unazad: titsloB i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. болетус печурка, рудњача, грч. болитес печурка за јело) кол. окамењена гљива.

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b