Skip to main content

Bolstit značenje

šta znači Bolstit

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolstit (latinski boletus pečurka, rudnjača, od grčke reči: bolites pečurka za jelo) kol. okamenjena gljiva.

Reč Bolstit sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. болетус печурка, рудњача, грч. болитес печурка за јело) кол. окамењена гљива.


Bolest Bolest se može definisati na razne načine. Prema jednom mišljenju, to...
Bolestan Bolestan je pridev koji se koristi za opisivanje nekoga ko je zaražen ...
Bol Bol je subjektivno, neprijatno opažanje i osećaj, koji se može javiti ...
Bolnica Bolnica je ustanova zdravstvene nege, koja često obezbeđuje duži borav...
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Sve reči na slovo b