Skip to main content

Bolus značenje

šta znači Bolus

Na latinici: Definicija i značenje reči Bolus (latinski bolus, od grčke reči: bolos)hemija: lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se upotrebljava kao boja, kit i za obloge radi zaustavljanje krvi;isto znači i bol.

Reč Bolus napisana unazad: suloB i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. болус, грч. болос) хем. лемноска земља, мрк или црвен мастан глинени силикат који се употребл>ава као боја, кит и за облоге ради заустављање крви; уп. бол.

Slično: 
Boljševici dovela je u Rusiji boljševike na vlast....
Boljševizam teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata, razređene od ...
Bolus hem. lemnoska zemlja, mrk ili crven mastan glineni silikat koji se ...
Bolonjske bočice fiz. staklene bočice kru-škasta oblika, brzo hlađene na vazduhu i sa ...
Bolonjska škola slikarska škola koju je, potkraj XVI veka, osnovao u Bolonji Lodoviko...
Bolometar fiz. zračni termometar, sprava za merenje veoma malih razlika u tem...
Sve reči na slovo b