Skip to main content

Bomba značenje

šta znači Bomba

Na latinici: Definicija i značenje reči Bomba (fr. bombe,od italijanske reči: bomba, od grčke reči: bombos potmuo, dubok ton) vojska: železna ili čelična lopta, oblica ili kutija ispunjena eksplozivom; ručna granata; atomska bomba; vodoiična bomba ispunjena eksplozivom čije je razorno dejstvo jače od atomske bombe; velika bokasta boca, balon.

Reč Bomba napisana unazad: abmoB i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. бомбе, итал. бомба, грч. бомбос потмуо, дубок тон) вој. железна или челична лопта, облица или кутија испуњена експлозивом; ручна граната; атомска бомба; водоиична бомба испуњена експлозивом чије је разорно дејство јаче од атомске бомбе; велика бокаста боца, балон.

Slično: 
Bombonjera kutija ili kor-pica, obično ukusno i luksuzno izrađena, u kojoj se ...
Bombona šećerlema, poslastica od istopljenog, aromatiziranog i oboje-nog š...
Bombiks zool. sviloprelja, svilena buba; svila, svi-lasta materija....
Bombikometar u pamučarstvu: tablica za određivanje fi-noće konca prema težini i...
Bombast 1. pamuk, vata za ispunjavanje haljina i sl.; 2. dit. bujica reči, ...
Bombaš voj. tobdžija; bacač bombi, vojnik bombaškog odeljenja, bombaš. ...
Sve reči na slovo b