Skip to main content

Bombast značenje

šta znači Bombast

Na latinici: Definicija i značenje reči Bombast (eng. bombast, od grčke reči: bcmbyx) 1. pamuk, vata za ispunjavanje haljina islično:; 2. dit. bujica reči, koja unakarađuje jezik i stil svojom preteranošću i neumešnošću.

Reč Bombast sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. бомбаст, грч. бцмбyx) 1. памук, вата за испуњавање хаљина и сл.; 2. дит. бујица речи, која унакарађује језик и стил својом претераношћу и неумешношћу.


Bombonjera kutija ili kor-pica, obično ukusno i luksuzno izrađena, u kojoj se ...
Bombona šećerlema, poslastica od istopljenog, aromatiziranog i oboje-nog š...
Bombiks zool. sviloprelja, svilena buba; svila, svi-lasta materija....
Bombikometar u pamučarstvu: tablica za određivanje fi-noće konca prema težini i...
Bombast 1. pamuk, vata za ispunjavanje haljina i sl.; 2. dit. bujica reči, ...
Bombaš voj. tobdžija; bacač bombi, vojnik bombaškog odeljenja, bombaš. ...
Sve reči na slovo b