Skip to main content

Bradifazija značenje

šta znači Bradifazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bradifazija (od grčke reči: bradys, phemi kažem, govorim)medicina: težak, usporen govor usled nepotpunog savlađivanje izvesnih smetnji (npr. pri mucanju).

Reč Bradifazija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. брадyс, пхеми кажем, говорим) мед. тежак, успорен говор услед непотпуног савлађивање извесних сметњи (нпр. при муцању).


Brak Brak je društvena institucija kojom se regulira specifični odnos izmeđ...
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Sve reči na slovo b