Skip to main content

Bradifazija značenje

šta znači Bradifazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bradifazija (od grčke reči: bradys, phemi kažem, govorim)medicina: težak, usporen govor usled nepotpunog savlađivanje izvesnih smetnji (npr. pri mucanju).

Reč Bradifazija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. брадyс, пхеми кажем, говорим) мед. тежак, успорен говор услед непотпуног савлађивање извесних сметњи (нпр. при муцању).


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b