Skip to main content

Brahmani značenje

šta znači Brahmani

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahmani (sskr. brahmana) članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduvek sveštenike, pesnike, nauč-nike i političare, vazda zauzimali naji-staknutije položaje i uživali velik re-ligiozni ugled.

Reč Brahmani sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (сскр. брахмана) чланови највише и најугледније касте у Индији, који су, дајући одувек свештенике, песнике, науч-нике и политичаре, вазда заузимали наји-стакнутије положаје и уживали велик ре-лигиозни углед.


Brak Brak je društvena institucija kojom se regulira specifični odnos izmeđ...
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Sve reči na slovo b