Skip to main content

Bradifrazija značenje

šta znači Bradifrazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bradifrazija (od grčke reči: bradys, phrasis govorenje) med. težak govor usled nekog duševnog nedostatka.

Reč Bradifrazija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. брадyс, пхрасис говорење) мед. тежак говор услед неког душевног недостатка.


Brak Brak je društvena institucija kojom se regulira specifični odnos izmeđ...
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Sve reči na slovo b