Skip to main content

Bradifrazija značenje

šta znači Bradifrazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bradifrazija (od grčke reči: bradys, phrasis govorenje) med. težak govor usled nekog duševnog nedostatka.

Reč Bradifrazija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. брадyс, пхрасис говорење) мед. тежак говор услед неког душевног недостатка.


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b