Skip to main content

Bradilalija značenje

šta znači Bradilalija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bradilalija (od grčke reči: bradys, lalia govor)medicina: spor i težak govor usled mane u govornom organu;isto znači i bradilogija.

Reč Bradilalija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. брадyс, лалиа говор) мед. спор и тежак говор услед мане у говорном органу; уп. брадилогија.


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b